Konkursansökan - Egen ansökan 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om konkurs gällande ditt eget företag.

Vid konkurs tas (i princip) alla tillgångar om hand som en skuldsatt fysisk eller juridisk person har, för betalning av samtliga skulder. Konkursansökan kan göras av företaget självt eller en fordringsägare och ska lämnas in till tingsrätten som hör till den ort där företaget/styrelsen har sitt säte. Rätten tar sedan ställning till om företaget är på obestånd och därmed ska försättas i konkurs.

Om företaget självt lämnar in ansökan och det saknas anledning att tvivla på att företaget är på obestånd kommer tingsrätten i regel att godta ansökan utan att göra en närmare bedömning. När tingsrätten fattat beslut om konkurs tar konkursförvaltaren över konkursgäldenärens roll, vilken inte längre får fatta några beslut om sin egendom eller ingå några avtal.

(ID 4169)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn