Konkursansökan efter anmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en konkursansökan efter anmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen.

En konkursansökan kan antingen göras av en fordringsägare eller av bolaget självt. Ansökan lämnas in till tingsrätten på orten där bolaget har sitt säte. Om tingsrätten bedömer att bolaget är på obestånd ska det försättas i konkurs.

Bolaget är på obestånd om det inte på begäran har betalt en förfallen skuld inom en vecka och om fordringsägaren därefter begär bolaget i konkurs inom tre veckor. Om en fordringsägare lämnar in ansökan om konkurs måste denne kunna bevisa att bolaget är på obestånd.

(ID 4170)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn