Konkursanmaning och konkursansökan

Konkursanmaning och konkursansökan kan göras av en fordringsägare eller av bolaget självt. Konkursansökan skall av fordringsägaren inlämnas, senast tre veckor efter det att en betalningsfrist löpt ut, till tingsrätten där företaget har sin hemvist. Denna åtgärd går bara att vidta mot en näringsidkare som är eller, senare än ett år före konkursansökan, har varit bokföringsskyldig, samt om kunden verkligen är skyldig borgenären pengar.

En betalningsuppmaning fungerar som ett bevis på att en gäldenär är på obestånd. Gäldenären kan också anses vara på obestånd om han vid utmätning inom sex månader före konkursansökningen saknat tillgångar för full betalning av utmätningsfordringen.