Konferens

Konferens kan vara t.ex. ett sammanträde eller ett diskussionsmöte. Konferensen kan vara ett årligen återkommande inslag eller startskottet för ett nytt projekt etc. Många företag åker iväg på konferenser, antingen över en dag eller flera, till en konferensanläggning eller ett konferenshotell. Ibland kan en konferens blandas med olika s.k. ”team-building” aktiviteter för att stärka de anställdas sammanhållning.MALLAR I KONFERENS
Checklista kursupphandling 2023
Deltagarförteckning konferens 2023
Intern utvärdering av utbildning och fortbildning 2023
Konferensprogram 2023