Kompetensutvecklingspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kompetensutvecklingspolicy för ditt företag.

Omvärlden är i ständig förändring, nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner vilket påverkar företagets behov av kompetens och personal. Detta leder till att kompetensutveckling som utgår från verksamhetens behov och föränderlighet är en central förutsättning för flexibilitet och konkurrenskraft.

Vidareutbildning ska fungera som ett strategiskt verktyg för att stärka företagets konkurrenskraft och utveckla verksamheten. På så sätt blir kompetensutveckling en investering för framtiden. Vidare gör utvecklingsmöjligheterna företaget till en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och potentiella medarbetare.

Använd detta dokument från DokuMera för att skapa en kompetensutvecklingspolicy för ditt företag.

Specifikation

  • Kompetensutvecklingspolicy 2024
  • 4404
  • 1,27
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider