Kompetenser

Kompetenser kan ses som egenskaper som uppfyller formella krav för att t.ex. inneha en viss tjänst. Formell kompetens är den utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning.

Kompetensutveckling, kompetensbeskrivning och kompetensinventering är viktiga begrepp/aktiviteter som både arbetstagare och arbetsgivare måste ta ansvar för. Under denna kategori hittar du dokument rörande de kompetenser man kräver vid tillsättandet av styrelseledamöter m.m.MALLAR I KOMPETENSER
Checklista sökning ny styrelseledamot 2023
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2023
Inventering styrelseledamots nätverk 2023
PM Styrelser i ägarledda företag
Profilframtagning styrelsekomplettering 2023