Kommissionsavtal - Exklusivt 2023

Format: Word-mall (10 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett exklusivt kommissionsavtal, där kommissionären är den enda som erhållit rätt att sälja kommittentens produkter.

Kommission är när en kommissionär åtagit sig att för en kommittents räkning, dvs. en producent eller en leverantör, i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller lös egendom. Ersättning utgår vanligen i form av provision på försäljningen.

Kommissionären blir aldrig ägare till varorna utan lagret tillhör kommittenten till dess kommissionären säljer varorna till en kund. Därför har också kommittenten separationsrätt till varorna om kommissionären skulle försättas i konkurs. Kommittenten har alltså rätt att få ut tillgången innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna. Ett kommissionsavtal bör alltid vara skriftligt och innehålla uppgifter om provision, priser, ansvarsfördelning och uppsägning av avtalet.

Mallen som DokuMera har upprättat hjälper dig att enkelt fylla i kommissionsavtalet som därtill kan kompletteras med ytterligare information.

(ID 4028)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn