Kommission

Vid kommission upprättas ett kommissionsavtal där en kommissionär säljer produkter (varor, värdepapper eller lös egendom) åt en uppdragsgivare (kommittent). Karakteristiskt för ett kommissionsförhållande är t.ex. att de varor som säljs förblir kommittentens egendom fram tills försäljning, att kommissionären har rätt att returnera ej sålda varor och att kommissionären får en provision i procent av försäljningspriset.

Eftersom det är kommittenten som äger varorna, har han separationsrätt om kommissionären skulle försättas i konkurs. Med separationsrätt menas rätten att få ut tillgången innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna.MALLAR I KOMMISSION
Checklista kommissionsavtal 2023
Kommissionsavtal - Ej exklusivt 2023
Kommissionsavtal - Exklusivt 2023