Kommanditbolagsavtal

Ett kommanditbolagsavtal är ett ägaravtal (eller kompanjonavtal) som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägare i ett kommanditbolag. Eftersom ett kommanditbolag kan sägas vara en form av ett handelsbolag (där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar) är det viktigt att tänka på ungefär samma saker när ett avtal upprättas. Viktiga punkter kan till exempel vara:

- Bolagets ändamål.
- Arbetsfördelningen.
- Om överskott uppkommer, hur skall detta fördelas mellan delägarna?
- Hur länge avtalet ska gälla.MALLAR I KOMMANDITBOLAGSAVTAL
Checklista kommanditbolagsavtal 2023
Kommanditbolagsavtal 2023