Know-how

Det kunnande, den kännedom, den erfarenhet och den sakkunskap som finns inom ett företag och som är användbart i näringslivet kallas ofta för know-how och utgör en del av företagets humankapital. Know-how är en immateriell tillgång och kan således licensieras.

Ett licensavtal avseende know-how avser en upplåtelserätt för tillgångar av informationskaraktär såsom ritningar, formler, tester, kundregister, industriella processer, affärsmetoder, manualer, administrativa rutiner och dataprogram. Licensavtalet kan vara antingen exklusivt eller inte. Det är även möjligt att inkludera upphovspartens varumärke i licensavtalet.

Kännetecknande för know-how är att informationen inte är allmänt känd. En central fråga i avtalsförhandlingarna för licensgivarens del är att avtalet innehåller villkor om licenstagarens skyldighet att hålla information hemlig.MALLAR I KNOW-HOW
Checklista – Upplåta licens 2023
Instruktion licensiering av know-how 2023
Licensavtal _Know-how_ 2023
Licensavtal _Know-how_ Engelsk 2023