Klassificeringspolicy 2021

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en klassificeringspolicy (information classification policy) för företaget.

Många företag behandlar en stor mängd information. Det är information, som i likhet med andra tillgångar, måste skyddas mot obehörig åtkomst, obehörigt röjande, obehörig användning samt andra former av obehörig hantering eller felaktig användning.

Olika kategorier av informationstillgångar kräver emellertid olika former av skyddsåtgärder. Klassificering är ett effektivt och ändamålsenligt sätt att skydda kritisk och känslig information. Genom klassificering kan Företaget bedöma känsligheten av Företagets informationstillgångar. Klassificering kan därför underlätta bedömningen av vilken typ av information som är särskilt skyddsvärd med hänsyn till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. De klassificeringskategorier som används i mallen är konfidentiell, begränsad, intern och publik. Antalet kategorier kan anpassas efter verksamhetstyp och behov.

Med hjälp av den här policyn kan du enkelt klassificera företagets informationstillgångar. Mallen är enkel att anpassa efter omständigheterna och den innehåller också många exempel på hur olika informationstillgångar kan klassificeras.

(ID 5035)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn