Kamerabevakning

Om du avser att kamerabevaka en viss plats behöver du följa reglerna i dataskyddsförordningen, eftersom enskilda personer identifieras eller kan identifieras genom bevakningen. Samma regler avseende personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen gäller även vid kamerabevakning. Under vissa förutsättningar behöver du ansöka om tillstånd för kamerabevakning, och då gäller reglerna i kamerabevakningslagen.