Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear_ 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till årsstämma för ett publikt aktiebolag vars aktier är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC). Euroclear har hand om registreringen av aktierna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Styrelsen kallar till bolagsstämma under vilken den ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Denna mall består av förskriven kallelse till. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

(ID 3687)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn