Kallelse styrelsemöte 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer kallade till mötet.

Normalt brukar en styrelse träffas fem till sex gånger per år, men om det är ett snabbväxande företag kan det bli betydligt fler möten. I företagets arbetsordning anges hur många och när i tiden styrelsemöten ska vara samt hur långt i förväg kallelse med förslag till dagordning och underlag för ärenden ska finnas aktieägarna tillhanda. Det är ordföranden som ser till att sammanträden hålls när det behövs, men om vd eller någon styrelsemedlem vill sammankalla styrelsen måste detta göras.

När ska jag använda mallen?

När det är dags att kalla till styrelsemöte. Det är oftast ordföranden som skickar ut kallelsen.

Vad ska jag tänka på?

En styrelse träffas normalt fem till sex gånger per år, men om företaget växer snabbt kan det bli betydligt fler möten. Ha dock inte extramöten bara för sakens skull utan se till att det alltid finns saker att diskutera och besluta om. Onödiga och tidskrävande möten är en effektivitetsdödare av stora mått.

För att styrelsemöten ska fortlöpa smidigt krävs rutiner. I företagets arbetsordning anges hur många styrelsemöten som ska hållas, och vid vilken tidpunkt. En viktig rutin är kallelsen, i vilken styrelsens ordförande uppmanar resterande del av styrelsen och vd att komma på styrelsemötet. Även en vd eller en styrelseledamot kan sammankalla styrelsen.

 • Varje kallelse ska ha ett speciellt nummer som anger ordningen.
 • Ange styrelsemötets plats, datum och tid.
 • Samtliga personer som är kallade till styrelsemötet ska namnges i kallelsen. Detta är normalt styrelsen och vd.
 • Som en bilaga till kallelsen bifogas dagordningen
 • Det är viktigt att alla som inte kan komma anmäler detta till den som kallat till möte. I många fall finns det suppleanter som får gå istället.
(ID 726)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023
Dagordning styrelsemöte utökad 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023