Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om utdelning ska tas.

En kallelse till en extra bolagsstämma ska skickas ut till aktieägarna innan stämman ska hållas. Med kallelsen ska information om vad som ska behandlas på stämman lämnas exempelvis i form av ett förslag till dagordning.

Beslut om vinstutdelning som tas vid extra bolagsstämma kallas efterutdelning. Efterutdelningen ska anmälas till Bolagsverket.

Specifikation

  • Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2024
  • 4504
  • 1,27
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider