Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om förändring av styrelsen ska fattas.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Om frågan som ska behandlas kräver att bolagsordningen ändras ska kallelsen dock utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av en förskriven kallelse till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om förändringar av styrelsen. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Specifikation

  • Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2024
  • 4501
  • 1,27
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider