Jämställdhetspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en jämställdhetspolicy för företaget.

Ett företag har mycket att vinna på att anta en väl genomtänkt jämställdhetspolicy. Genom jämställdhetspolicyn visar företaget sina värderingar och fastställer hur arbetet med att främja jämställdheten ska bedrivas. Detta är bra för företagets goodwill, såväl internt som externt. Ett företag som främjar jämställdhet inom organisationen tar bättre vara på sina anställda och skapar en bra grund för att de kan utvecklas. På så vis kan fler medarbetare realisera sin potential. Detta gynnar företaget i längden eftersom arbetstagare som känner att de behandlas på ett jämställt sätt är mer benägna att stanna.

(ID 4298)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista jämställdhetsarbete 2023
Personalhandbok 2023