IT-säkerhet - Rekommendationer för mindre företag 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper mindre företag att skydda sig mot de vanligaste attackerna mot deras IT-system.

Mallen innehåller fem olika områden som är lättförståeliga, och de åtgärder som föreslås är billiga att genomföra. De åtgärder som beskrivs i mallen är mycket grundläggande och får anses utgöra de minimiåtgärder som alla företag borde genomföra.

(ID 5162)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn