IT-policy Engelsk 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en IT-policy på engelska för ditt företag.

Att företag har en IT-policy är idag det närmaste ett måste då i stort sett varje företag har någon form av IT-infrastruktur. IT-policyn reglerar på ett översiktligt sätt hur IT ska hanteras inom företaget och vilket syfte den främst är tänkt att tjäna.

Med en IT-policy förebyggs i större utsträckning användning av IT på ett sätt som ledningen inte finner lämpligt eftersom klara gränser dragits redan i förväg. Denna ökade tydlighet tjänar både ledningen och personalen på.

I dokumentet förklaras vad överträdelser av policyn medför och i vilken mån kontroll av t.ex. besökta webbplatser görs. IT-policyn är även till för att ge riktlinjer för IT-säkerheten, vilken är en annan viktig del av den dagliga IT-användningen.

Mallen är strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa policyn efter ditt företags behov.

(ID 4985)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn