IT-policy 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en IT-policy för ditt företag.

Att företag har en IT-policy är idag det närmaste ett måste då i stort sett varje företag har någon form av IT-infrastruktur. IT-policyn reglerar på ett översiktligt sätt hur IT ska hanteras inom företaget och vilket syfte den främst är tänkt att tjäna.

Med en IT-policy förebyggs i större utsträckning användning av IT på ett sätt som ledningen inte finner lämpligt eftersom klara gränser dragits redan i förväg. Denna ökade tydlighet tjänar både ledningen och personalen på.

I dokumentet förklaras vad överträdelser av policyn medför och i vilken mån kontroll av t.ex. besökta webbplatser görs. IT-policyn är även till för att ge riktlinjer för IT-säkerheten, vilken är en annan viktig del av den dagliga IT-användningen.

Mallen är strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa policyn efter ditt företags behov.

(ID 4258)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Kommunikationspolicy 2021
Mobiltelefonpolicy 2021
Personalhandbok 2021
Policy för bärbara datorer 2021
Policy för e-posthantering 2021
Policy sociala medier 2021