Investeringskalkyl 2023

Format: Excel-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en investeringskalkyl för en investering med en förväntad ekonomisk livslängd på upp till 15 år. Resultatet av kalkylen presenteras enligt kapitalvärdemetoden och återbetalningsmetoden.

Du erhåller resultatet i ett s.k. beslutsunderlag, komplett med beskrivning av den aktuella investeringen och antaganden kring betalningarna under investeringens ekonomiska livslängd.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill ta reda på om en planerad investering är lönsam eller inte. En investeringskalkyl beräknar de förmodade ekonomiska konsekvenserna av investeringen. Ni kan också använda investeringskalkylen till att bedöma vilket av flera investeringsalternativ som är mest lönsamt.

Vad ska jag tänka på?

Ett företag investerar för att öka eller behålla sin kapacitet. Investeringen ska bidra till att lönsamheten ökar, och den får ofta ekonomiska konsekvenser under flera år. Därför är det viktigt att känna till vilka konsekvenser en investering kommer att ge. Dels krävs kapital vid själva investeringstillfället, och dels måste företaget kalkylera med in- och utbetalningar samt eventuellt restvärde på investeringen. Utifrån dessa kriterier gäller det att komma fram till om investeringen är lönsam.

Företaget kan investera i alltifrån personal till miljö, men här behandlar DokuMera anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner och lokaler.

 • Beskriv investeringen så noga som möjligt. Använd förklaringar som alla förstår.
 • Ange investeringens förmodade livslängd (förmodad lönsamhetsperiod), kalkylränta (avkastningskrav på investerat kapital), vilken grundinvestering ni gör och restvärdet (investeringens antagna värde i slutet av den livslängden).
 • Under inbetalningar anger du inkomster från kunder och liknande, och under utbetalningar samlas löner, råvaror och andra utgifter.
 • DokuMeras smarta mall räknar ut viktiga data som ni vill få fram, till exempel kapitalvärde, kapitalvärdekvot och återbetalningstider. Om ni inte har gjort en investeringskalkyl tidigare är det bra att anlita en expert.
 • Den som skriver dokumentet behöver inte nödvändigtvis ta beslut om investeringar. Därför är det bra om ni ger vettiga kommentarer och övrig information kring investeringen för att underlätta beslut.

Mallen till höger upprättar en kalkyl för investering med en förväntad livslängd på upp till 15 år. Resultatet presenteras enligt kapitalvärdemetoden (nuvärdesberäknar alla in- och utbetalningar med hjälp av kalkylräntan) och återbetalningsmetoden (beräknar återbetalningstiden, kallas även pay-off-metoden). Resultaten redovisas med en beskrivning av den aktuella investeringen och antaganden kring betalningarna under investeringens ekonomiska livslängd.

(ID 2636)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Du Pont-analys totalt kapital 2023
Ekonomihandbok 2023
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Resultatsimulering bidragsanalys 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023