Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2022

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett investeringsavtal vid kombinerat köp och nyemission av aktier.

Ett investeringsavtal reglerar de överenskommelser som träffats mellan ägarna av samtliga aktier i bolaget och investeraren. Vid en investering i ett företag måste investeringsavtalet täcka många områden. Investeringsavtalen är därför ganska detaljerade. Bland annat måste garantier, ägarförhållanden, anställningsavtal och sekretess regleras.

Dokumentet är avsett för situationer där investeringen sker genom en kombination av köp och nyemission av aktier. Avtalet är avsett att kompletteras med bilagor. DokuMera erbjuder även dessa bilagor.

(ID 3992)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn