Intyg - ersättning för förlorad arbetsinkomst 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera använder du för att utforma ett intyg för exempelvis en förtroendevald som ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst vid ett uppdrag.

Ibland händer det att någon eller några anställda vid sidan om sitt arbete har ett förtroendeuppdrag. Som förtroendevald inom stat, kommun eller fack har du enligt lag rätt till tjänstledighet från ditt arbete. Om den anställde förlorar inkomst på grund av sitt förtroendeuppdrag kan denne ha rätt till ersättning.

DokuMeras mall är ett intyg från arbetsgivaren om att arbetstagaren har lämnat korrekta uppgifter om sin anställning, men den är också ett intyg om att medarbetaren har deltagit i sammankomster i samband med sitt förtroendeuppdrag.

(ID 4573)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn