Introduktionsprogram medarbetare 2022

Format: Excel-mall (15 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalansvarig att skapa ett introduktionsprogram för en medarbetare i företaget som du kan använda i samband med medarbetares nyanställning, omplacering till nya arbetsuppgifter, befordran, återkomst från längre tids frånvaro exempelvis vid sjukdom, barnledighet eller studier samt vid praktiktjänstgöring.

Ordentligt genomförda introduktioner underlättar övergången till ett nytt arbete och en ny miljö samt skapar förutsättningar för kontinuitet i arbetsuppgifterna.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av aktiviteter i fyra olika faser av introduktionsprogrammet, där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt om aktiviteten är klar. DokuMeramallen ger dig även möjlighet att skapa ett separat introduktionsprogram över aktiviteter som den nya medarbetaren ska delta i den första veckan på arbetet, och är tänkt att skrivas ut och ges till medarbetaren antingen innan eller på själva tillträdesdagen.

(ID 2108)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista introduktion nyanställd 2022
Personalhandbok 2022
Personalinformation nyanställd 2022
Välkomstbrev nyanställd 2022