Introduktion av nyanställd

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs…”, skriver Arbetsmiljölagen.

En väl genomförd introduktion av den nya medarbetaren är en investering för företaget. Introduktionen bör indelas i olika faser och inleds redan innan den nyanställde tillträder tjänsten genom att man skickar ut ett välkomstbrev med information om tid, plats och vem som tar emot den första dagen.

Introduktionen går ut på att den anställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen men också att denne successivt ska introduceras i arbetsuppgifterna.MALLAR I INTRODUKTION AV NYANSTÄLLD
Arbetstidsschema 2020
Checklista introduktion nyanställd 2020
Checklista pressmeddelanden 2020
Introduktionsprogram medarbetare 2020
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2020
Nyckelkvittens 2020
Personalinformation nyanställd 2020
Pressmeddelandeexempel 2020
Sändlista pressmeddelanden 2020
Välkomstbrev nyanställd 2020