Introduktion av nyanställd

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs…”, skriver Arbetsmiljölagen.

En väl genomförd introduktion av den nya medarbetaren är en investering för företaget. Introduktionen bör indelas i olika faser och inleds redan innan den nyanställde tillträder tjänsten genom att man skickar ut ett välkomstbrev med information om tid, plats och vem som tar emot den första dagen.

Introduktionen går ut på att den anställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen men också att denne successivt ska introduceras i arbetsuppgifterna.MALLAR I INTRODUKTION AV NYANSTÄLLD
Arbetstidsschema 2021
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2021
Checklista introduktion nyanställd 2021
Checklista pressmeddelanden 2021
Checklista tidsplan vid introduktion av nyanställd 2021
Introduktionsprogram medarbetare 2021
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2021
Nyckelkvittens 2021
Personalinformation nyanställd 2021
Pressmeddelandeexempel 2021
Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 2021
Sändlista pressmeddelanden 2021
Välkomstbrev nyanställd 2021