Introduktion av nyanställd

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs…”, skriver Arbetsmiljölagen.

En väl genomförd introduktion av den nya medarbetaren är en investering för företaget. Introduktionen bör indelas i olika faser och inleds redan innan den nyanställde tillträder tjänsten genom att man skickar ut ett välkomstbrev med information om tid, plats och vem som tar emot den första dagen.

Introduktionen går ut på att den anställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen men också att denne successivt ska introduceras i arbetsuppgifterna.MALLAR I INTRODUKTION AV NYANSTÄLLD
Arbetstidsschema 2023
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2022
Checklista introduktion nyanställd 2022
Checklista pressmeddelanden 2022
Checklista tidsplan vid introduktion av nyanställd 2022
Introduktionsprogram medarbetare 2022
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2022
Nyckelkvittens 2022
Personalinformation nyanställd 2022
Pressmeddelandeexempel 2022
Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 2022
Sändlista pressmeddelanden 2022
Välkomstbrev nyanställd 2022