Intressentkarta 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att kartlägga vilken typ av intressenter som är mest angelägna för verksamheten att samverka med i företagets hållbarhetsarbete.

Med intressent avses det företag eller den verksamhet som du har identifierat som betydelsefull för företagets hållbarhetsarbete. En verksamhets hållbarhetsarbete kan involvera en stor mängd intressenter. Det gäller därför att ta ställning till vilka typer av intressenter som företaget ska samverka särskilt med i sitt arbete. En intressentkarta kallas också ofta för ”heat map” och hjälper dig att identifiera de områden där förväntningarna från företagets intressenter är högst och där inverkan på företaget är störst.

Den här mallen hjälper dig i detta arbete. Mallen bör användas i kombination med DokuMeras mall Intressentanalys med ID 4928.

(ID 4927)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn