Intressentanalys 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en intressentanalys i företagets hållbarhetsarbete.

När ett företag ska bedriva ett hållbarhetsarbete är det nödvändigt att identifiera så kallade intressenter som är särskilt betydelsefulla för företagets hållbarhetsarbete. Det gäller därefter att analysera vilka behov/förväntningar som dessa intressenter har och som är viktiga för din verksamhet att följa. Ett led i detta arbete är att säkerställa hur behoven hanteras, dvs. styrningen och kontrollen av dem, vilket kan innefatta bland annat rutiner, utbildning, dialog m.m.

I varje del av intressantanalysen bör en uppföljning göras, dvs. hur ledningen anser att de identifierade behoven uppfylls. Om ett behov inte uppfylls eller är under kontroll behöver åtgärder vidtas.

(ID 4928)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn