Internet

Den största fördelen med Internet är dess kostnadseffektivitet och räckvidd men också tillgängligheten och möjligheten för kunden att interagera med företaget på ett smidigt sätt. Försäljning och marknadsföring över Internet når många fler potentiella kunder än den traditionella.

Digitala och digitalt överförda produkter och tjänster lämpar sig självklart mycket bra för att sälja via Internet, t.ex. musik, film, datorprogramvara, banktjänster, nyhetstjänster etc., men även försäljning av andra produkter bara ökar för varje år. En informativ och proffsig webbplats är viktig för alla företag och policys rörande cookies, personuppgifter och annan sekretessbelagd information måste också utformas.MALLAR I INTERNET
Allmänna bestämmelser för webbplats 2023
Checklista - Cookies 2023
Checklista sökmotoroptimering 2023
Cookies 2023
Personuppgifter webbplats 2023
PM Regler för marknadsföring och tävlingar i sociala medier
Policy sociala medier 2023
Policy sociala medier Engelsk 2023