Instruktion upprättande av underleverantörsavtal 2022

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Ett underleverantörsavtal (legotillverkningsavtal) reglerar ett avtalsförhållande då någon antingen (1) själv producerar en viss produkt men inte kan eller vill stå för hela produktionen eller (2) inte själv kan eller vill producera en viss produkt, och därför anlitar en legotillverkare (underleverantör) för att bistå med produktionen.

Genom underleverantörsavtalet regleras således förhållandet då ett företag särskilt anlitat ett annat företag för att börja med en mer eller mindre omfattande produktion av en viss produkt.

Det som skiljer underleverantörsavtalet från andra avtal om köp är bl.a. de risker som licensgivaren tar om denne lämnar ut hemliga produktionsuppgifter till underleverantören, och de risker som underleverantören tar då denne gör en ekonomisk satsning som är beroende av köpkraften hos endast licensgivaren, för det fall underleverantören inte har rätt eller möjlighet att även sälja till andra köpare.

Detta dokument från DokuMera beskriver några viktiga punkter som kan vara viktiga att reglera i ett underleverantörsavtal.

(ID 4416)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn