Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta instruktioner för på vilket sätt och hur ofta skyddsronder avseende fysisk arbetsmiljö ska genomföras på ditt företag.

Protokoll från kontrollen förs lämpligen i dokumentmallen Protokollsunderlag för skyddsrond.

Ansvaret för arbetsmiljön vilar i huvudsak på arbetsgivaren. Skyddsombud måste t.ex. utses på företag med minst fem anställda och dessa utses normalt av den lokala fackliga organisationen. På företag med fler än 50 anställda ska en skyddskommitté finnas. En arbetsgivare som bryter mot ett föreläggande eller ett förbud drabbas ofta av vite. Denna instruktionsmall innehåller punkter såsom inomhusklimat, buller, arbetsuppgifter etc.

(ID 2063)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2023
Checklista bildskärmsarbete 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Riskbedömning företag 2023