Instruktion licensiering av mjukvara 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna instruktion från DokuMera hjälper dig att ta ställning till vilka frågor som ska regleras i ett avtal gällande licensiering av en mjukvara.

En mjukvara, även kallat programvara, är ett datorprogram som utför en specifik uppgift. Att licensiera en mjukvara innebär att licensgivaren lämnar licens genom ett licensavtal till en annan, fysisk eller juridisk person. Licensen innebär att denna person har rätt att använda mjukvaran.

Upprättandet av ett licensavtal kräver särskild noggrannhet. Eftersom det är licensgivaren som har skapat mjukvaran är det viktigt för denne att fortfarande ha kontrollen och rättigheterna till mjukvaran. Samtidigt vill licenstagaren kunna använda mjukvaran som denne planerat och att mjukvaran ska fungera som licensgivaren har uppgett.

Denna mall från DokuMera är en instruktion med punkter som behöver ses över när ett licensavtal gällande mjukvara ska upprättas. Instruktionen behandlar bland annat licensens omfattning, garantier, sekretess, skadestånd m.m. och utgår från såväl licensgivarens som licenstagarens situation.

(ID 4427)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn