Instruktion licensiering av know-how 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna instruktion från DokuMera hjälper dig att ta ställning till vilka frågor som ska regleras i ett avtal gällande licensiering av know-how.

Know-how kan vara information av en mängd olika slag. Några exempel är ritningar, formler och tester. Kännetecknande för know-how är att informationen inte är allmänt känd.

Licensgivaren har vanligtvis ett intresse av att noggrant välja sin avtalspartner. En central fråga i avtalsförhandlingarna för licensgivarens del är därför att avtalet innehåller villkor om licenstagarens skyldighet att hålla informationen hemlig. Om licenstagaren bryter mot sekretessplikten och informationen därmed blir allmänt känd finns det en risk för att företaget inte bara förlorar eventuell vinst som licensavtalet genererar, utan även ett viktigt konkurrensmedel i sin egen verksamhet. En annan viktig omständighet som måste beaktas vid avtalsförhandlingarna är att när licensgivaren överlämnat know-how till licenstagaren kan licensgivaren inte ta tillbaka själva kunskapen, exempelvis om avtalet hävs.

(ID 4417)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn