Insatser

Vid kriser bör de insatser som sätts in vara genomtänkta och organiserade, speciellt då det handlar om individer. Stödsamtal kan vara ett bra sätt att bearbeta sina intryck, t.ex. kan så kallade krisinterventionstekniker eller CISM (Critical Incident Stress Management) användas. CMB (Crisis Management Briefing), debriefing, defusing, samt en-till-en samtal är typer av krisinterventionstekniker och kan användas vid olyckor, dödsfall, rån etc.