Inkassokravbrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett inkassokrav avseende utebliven betalning för en fordran.

Ett inkassokravbrev skickas för att tvinga en betalningsskyldig att betala. Inkassokravbrevet måste vara skriftligt och utformat enligt bestämmelserna i inkassolagen. Det ska framgå att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om kunden inte betalar.

Fordringsägaren får bara skicka ett inkassokrav till en viss gäldenär för en viss skuld och måste därefter välja att gå vidare eller skriva av skulden.

När ska jag använda mallen?

Om en kund inte betalar fakturan ni skickat. Förmodligen har ni också skickat betalningspåminnelser. När ni sänder ett inkassobrev meddelar ni kunden att ni funderar på att vidta rättsliga åtgärder om ni inte får betalt.

Vad ska jag tänka på?

Ett inkassobrev måste vara skriftligt och det ska framgå att rättsliga åtgärder kommer att vidtas om kunden inte betalar. Ni måste skicka ett inkassobrev innan ni kan vidta rättsliga åtgärder.

Som fordringsägare får ni bara skicka ett inkassokrav till en viss kund för en viss skuld. Därefter, om ni inte får betalt, måste ni välja mellan att gå vidare eller skriva av skulden. Säljaren (ni) har rätt till ersättning för vissa angivna kostnader som har med inkassoåtgärden att göra. Ersättningens storlek fastställs i lag.

Inkassokravet ska innehålla följande:

 • Uppgifter om båda parter, det vill säga fullständiga företagsnamn och adresser. Glöm inte datum.
 • Information om vilken fordran inkassokravet avser (den obetalda fakturan). Ange fakturans faktura- och förfallodatum och vad skulden avser.
 • Fyll i hur stort kapitalbeloppet är.
 • Ange räntesatsen. Dröjsmålsränta får normalt tas ut från den dag som infaller 30 dagar efter att fakturan skickats. Enligt lag är dröjsmålsräntan referensräntan plus 8 procentenheter. Dock kan både förfallodatum och dröjsmålsräntans storlek variera om det reglerats i avtal. Ange räntetiden, tillämpad räntesats och hur stor den upplupna räntan är.
 • Ange också inkassokostnaden.
 • Ni ska informera kunden om hur skulden betalas, till exempel via plusgiro.
 • Ange inom vilken tidsfrist skulden ska vara betald.
 • Ni måste också informera kunden om att ni kan vidta rättsliga åtgärder om betalning eller bestridan inte sker inom denna tidsperiod.

I fall där kunden inte bestridit din fordran kan ni lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Har kunden däremot protesterat kan ni ta ärendet till tingsrätten.

(ID 930)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Bestridande av inkassokrav 2023
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Ekonomihandbok 2023
Inkassokrävaren 2023