Inkassokrävaren 2023

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna ränta och totalt kravbelopp samt utforma ett korrekt inkassokrav enligt inkassolagen.

Du förser dokumentmallen med nödvändiga uppgifter om en förfallen fordran som företaget har. Sedan är inkassokravet färdigt att skrivas ut, skrivas under och sändas med posten. Dokumentmallen arbetar med referensräntan som bas och du anger förutom referensräntan det räntepåslag du önskar.

En fordringsägare kan enligt lagen tvinga en gäldenär att betala en skuld genom att skicka ett inkassokrav där kunden informeras om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas vid utebliven betalning. De rättsliga åtgärderna kan vara en ansökan om betalningsföreläggande eller att fordringsägaren stämmer kunden inför domstol och sedan ansöker om utmätning. Om det handlar om något annat än pengar kan fordringsägaren ansöka om handräckning.

Inkassokravet måste vara skriftligt och utformat enligt bestämmelserna i inkassolagen.

(ID 1488)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Bestridande av inkassokrav 2023
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Ekonomihandbok 2023
Inkassokravbrev 2023