Individuell handlingsplan 2023

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en individuell handlingsplan, som ett resultat av ett genomfört utvecklingssamtal med medarbetaren. Handlingsplanen tas fram i samråd med den enskilda medarbetaren och kan förslagsvis omfatta såväl arbetsuppgifter och mål som planerad utveckling.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av medarbetarens handlingsplan med plats att lista de huvudsakliga arbetsuppgifterna samt upp till åtta individuella arbetsmålsättningar där du för varje mål anger aktivitet för att uppnå mål, aktivitetsansvarig och slutdatum för aktiviteten samt utfall. Dessutom finns plats att redovisa upp till sex olika utvecklingsbehov och medarbetarens framtidsplaner. Den individuella handlingsplanen bör undertecknas av både chefen och medarbetaren.

När ska jag använda mallen?

Efter utvecklingssamtalet. En individuell handlingsplan tas fram tillsammans med medarbetaren och innehåller arbetsuppgifter, mål och utveckling.

Vad ska jag tänka på?

När ni har haft ett utvecklingssamtal med någon av företagets anställda är det väldigt smart att göra en ordentlig uppföljning av det som sagts. Med en individuell handlingsplan kan ni skriva ned alla punkter du och medarbetaren har kommit överens om, och på så sätt får ni en utvecklingsplan att följa det närmsta året.

En individuell handlingsplan bör åtminstone innehålla följande:

- Arbetsuppgifter (i huvudsak).

- Målsättningar.

- Vad den anställde ska göra för att nå målen.

- Vilka datum olika aktiviteter ska vara färdiga.

- Utvecklingsbehov.

- Vad medarbetaren ska göra för att utvecklas som önskat (utbildningar etc.).

- Framtidsplaner (3-5 år).

Om den individuella handlingsplanen innehåller dessa punkter får medarbetaren och företaget en klar bild av vad som förväntas. Det blir också lättare för medarbetaren att se sin potentiella utvecklingskurva, och därmed ökar förhoppningsvis chansen att personen vill stanna i företaget.

 • Skriv ut handlingsplanen i två exemplar, ett till medarbetaren och ett till dig som chef. Det är bra om båda skriver under, på så sätt visar ni att ni är överens.
(ID 1482)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Att ge och ta emot återkoppling 2023
Att sätta mål 2023
Checklista utvecklingssamtal 2023
Inbjudan utvecklingssamtal 2023
Kompetensmatris 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Personalhandbok 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2023
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2023