Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bjuda in aktieägare till teckning av aktier avseende det beslut om nyemission av aktier som fattats.

När ett beslut om emission av aktier har fattats är huvudregeln att aktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna. Aktieägarna ska ges möjlighet att teckna aktier med anledning av emissionsbeslutet. Denna inbjudan till teckning av aktier fungerar väl för ändamålet. Mallen är enkel att fylla i samt anpassa för de omständigheter som gäller i just ditt fall.

Mallen är avsedd att användas för privata aktiebolag som inte är avstämningsbolag, men kan även användas för publika bolag och avstämningsbolag. I de sistnämnda situationerna kan mallen behöva kompletteras med ytterligare information.

(ID 5005)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn