Immateriella rättigheter

I många verksamheter finns det immateriell egendom som på olika sätt kan vara skyddsvärd. Det kan exempelvis vara fråga om uppfinningar, hemlig information om företagets tillverknings- eller produktionsprocesser eller om viss design. Oavsett vilken typ av skydd du behöver har vi mallarna du behöver inom områdena upphovsrätt, patent och uppfinning, företagshemligheter, varumärke och mönsterskydd. Du kan läsa mer om varje immateriell rättighet i respektive underkategori nedan.