Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresgäst att utforma en uppsägning av ett lokalhyreskontrakt för villkorsändring.

Ett hyresavtal gäller enligt huvudregeln för obestämd tid, men vid lokalhyra är det vanligast med bestämd tid. I sådana fall förlängs vanligen avtalet automatiskt om det inte sägs upp.

När ett hyresavtal ingås kan parterna fritt bestämma hyrans nivå, men en hyresgäst eller hyresvärd kan dock senare enligt vissa regler säga upp avtalet och begära villkorsändring, främst att hyran sänks eller höjs. För lokaler gäller regler om marknadshyra, men hyran kan även kopplas till hyresgästens rörelseintäkter eller ändringarna i visst index, t.ex. konsumentprisindex.

(ID 616)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2022
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2022
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2022