Hyresavtal - Uthyrning av rum 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal gällande uthyrning av rum (inneboendekontrakt).

Vid uthyrning av rum i lägenhet eller hus finns särskilda saker att ta hänsyn till. I detaljerna som regleras av hyresavtalet ingår bland annat bestämmelser som reglerar möblering, vad som ingår i hyresbeloppet och skötsel av lägenheten/huset. Genom att avtalet är detaljerat kan uppkomsten av många tvister på grund av otydligheter i avtalet bättre förebyggas. Därigenom underlättas uthyrningen av rummet och medför en ökad trygghet angående hyresavtalets innebörd för både hyresgäst och hyresvärd.

Hyresgästen saknar besittningsskydd när uthyrningen avser ett rum i upplåtarens egen bostad. Om det däremot är fråga om ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad inträder besittningsskydd i regel efter nio månader.

Ta hjälp av DokuMeras mall Hyresavtal vid uthyrning av rum när du ska upprätta ett hyresavtal gällande uthyrning av rum. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

(ID 3329)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn