Hyresavtal - Lokal

I jordabalken finns de föreskrifter som gäller vid hyresavtal av hus eller del av hus. Ett hyresavtal för en lokal gäller ofta för en bestämd tid och förlängs automatiskt om det löper över längre tid än nio månader. Trots att avtalet är tidsbestämt så krävs alltså en uppsägning för att det inte skall förlängas.

En lokal kan liksom en bostad hyras ut i andra hand. Liksom vid andrahandsuthyrning av bostad krävs fastighetsägarens godkännande, det gäller dock inte om det endast är en del av en lokal som skall hyras ut i andra hand. Det är fortfarande den hyresgäst som har hyresavtalet med fastighetsägaren som är ansvarig gentemot denne för skador och dylikt som kan uppkomma.

Ett hyresavtal för andrahand får inte löpa på samma tid som ett hyresavtal för förstahands eftersom andrahandshyresgästen måste kunna sägas upp om den som innehar hyresavtalet för lokalen i förstahand själv blir uppsagd.MALLAR I HYRESAVTAL - LOKAL
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2018
Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2018
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2018
Ansökan om medling av hyresgäst - Lokal 2018
Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2018
Borgensförbindelse - Lokal 2018
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2018
Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2018
Checklista avstående från besittningsskydd - Lokal 2018
Checklista flytt 2018
Fastighetsskatteklausul - Lokal 2018
Hyresavtal - Del av lokal 2018
Hyresavtal - Garageplats 2018
Hyresavtal - Lokal 2018
Hyresavtal - Lokal Engelsk 2018
Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2018
Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2018
Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2018
Hänskjutning till medling - Lokal 2018
Indexklausul - Lokal 2018
Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2018
Miljöklausul - Lokal 2018
PM Besittningsskydd - vad är det?
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2018
Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2018
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2018
Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2018
Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2018
VA-klausul - Lokal 2018