Hyresavtal - Garageplats 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående garageplats.

Rent definitionsmässigt räknas garage som lokal och därmed gäller 12 kap. jordabalken. Garageplatsen ingår vanligtvis inte i upplåtelsen av en bostadsrätt eller hyresrätt och därigenom måste ett separat avtal upprättas.

Denna mall består av ett färdigt hyresavtal för en garageplats. Punkter som tas upp i detta avtal är bl.a. mervärdesskatt, friskrivning, underhåll m.m.

(ID 3539)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn