Hyra - För hyresvärd

Genom ett hyresavtal upplåter du som hyresvärd rätten att nyttja hela eller delar av ett hus. Även om muntliga avtal i detta fall är bindande rekommenderas ändå att skriftliga hyresavtal upprättas som säkerhet för både hyresvärden och hyresgästen.

För att din hyresgäst i sin tur ska få lov att hyra ut bostaden till annan person krävs ett godkännande från dig som hyresvärd. Om hyresvärden inte godkänt andrahandsuthyrningen men hyresgästen ändå väljer att upplåta lägenheten via andrahandsuthyrning kan hyresvärden få rätt att säga upp hyreskontraktet. Vid andrahandsuthyrning är det fortfarande den hyresgäst som innehar förstahandskontraktet som är ansvarig gentemot hyresvärden.

Det är i regel enklare för hyresgästen att säga upp hyresavtalet än det är för hyresvärden eftersom hyresgästen har ett så kallat besittningsskydd. Detta är dock något som kan avtalas bort. En hyresvärd måste ha särskilda skäl, så som olovlig andrahandsuthyrning, för att kunna säga upp ett hyreskontrakt.MALLAR I HYRA - FÖR HYRESVÄRD
Anmodan till hyresgäst att flytta 2023
Anmodan till hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2023
Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 2023
Anmodan till make eller sambo att flytta 2023
Anmodan till medhyresgäst att avflytta 2023
Ansökan ang godkännande om avstående från besittningsskydd 2023
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2023
Ansökan till hyresnämnd gällande ändring av villkor 2023
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2023
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Borgensförbindelse - Bostad 2023
Checklista avstående från besittningsskydd - Bostad 2023
Hyresavtal - Lägenhet _Bostad_ 2023
Hyresavtal - parkeringsplats 2023
Hyresavtal - Uthyrning av rum 2023
Meddelande om åtgärder enligt 12 kap 18 e § jordabalken 2023
Meddelande om ändring av hyra enligt 12 kap 54 a § jordabalken 2023
Meddelande om ändring av hyresvillkor enligt 12 kap 54 § jordabalken 2023
Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2023
PM Besittningsskydd - vad är det?
Processbeskrivning - Förverkande av lokalhyresavtal 2023
Stämningsansökan _utfående av deponerat belopp_ Bostad 2023
Underrättelse till socialnämnd enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2023
Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande 2023
Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2023
Uppsägning pga förverkande 2023
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023