Hyra - För hyresgäst

Ett hyresavtal kan upprättas för både fast som för lösegendom och innebär att man upplåter rätten att nyttja egendomen. Ett muntligt hyresavtal är giltigt men det är alltid säkrast att upprätta ett skriftligt sådant för att kunna använda som bevis om det skulle bli nödvändigt.

Vid hyra av bostad finns möjligheten att teckna antingen ett första- eller ett andra-handskontrakt. Skillnaden dem emellan är att förstahandskontraktet tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen medan ett andrahandskontrakt är ett avtal mellan hyresgäst och hyresgäst. För att få hyra i andra hand krävs dock hyresvärdens samtycke, eller bostadsrättsföreningens godkännande om det är fråga om en bostadsrätt. Den som hyr ut i andra hand är fortfarande ansvarig gentemot hyres-värden.

Ett hyreskontrakt sägs lämpligen upp skriftligen även om det inte i alla lägen är ett krav. Olika regler för uppsägningen gäller för hyresgästen och hyresvärden.