Hyra av lös egendom 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående lös egendom.

Ett hyresavtal är ett avtal varigenom ett företag eller en person mot vederlag (i form av hyra) till en annan upplåter rätten att nyttja lös egendom.

Mallen som DokuMera har utarbetat är ett generellt hyresavtal som lämpar sig för uthyrning av det mesta lösöre mellan två parter, dvs. det är ej till för uthyrning av fastighet eller jord (arrende). Avtalet är relativt detaljerat och inkluderar viktiga bestämmelser såsom hyrestid, andrahandsupplåtelse och förseningsavgift. Genom att använda dig av detta avtal har du större möjlighet att undvika att oklarheter ger upphov till tvist om vilka villkor som gäller för uthyrningen.

(ID 3382)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn