Hushållsbudget för i år eller nästa år 2023

Format: Excel-mall (78 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt ställa upp en hushållsbudget för alla månader, genom att föra in uppgifter om hushållets inkomster och utgifter. Du får dessutom möjlighet att ange uppgifter om inköp och vem som har betalat vad under en viss månad för valt budgetår.

En budget ger dig en översiktlig prognos över utgifter och inkomster under en överskådlig framtid. Genom att upprätta en budget ser du lättare hur mycket saker och ting kostar. På så sätt kan du lättare se vilka ekonomiska beslut du behöver fatta för att uppnå eventuella mål.

Denna mall består av en hushållsbudget samt en instruktion för hur mallen ska användas och fyllas i.

När ska jag använda mallen?

När du vill få stenkoll på hushållets ekonomi. Du ställer upp en hushållsbudget för hela året, och får dessutom koll på vem som har betalt vad. Perfekt för dig som vill skära i kostnader.

Vad ska jag tänka på?

Mallen för hushållsbudgeten byggs upp i tre olika delar. Budgetkalkylen är den stora delen och här fyller du i alla uppgifter om hushållets inkomster och utgifter. I fältet "Vem betalade vad" reglerar du vem som har betalt vad under en viss månad. Slutligen framställer du en sammanställning där du ser resultatet per månad och år. I en smart DokuMeramall behöver du bara fylla i löpande uppgifter så sammanställer mallen resultaten av sig självt.

Basuppgifter

För att mallen ska fungera automatiskt krävs att du fyller i basuppgifter. Smarta dokument (som DokuMeras) kopplar basuppgifterna till respektive budget. Här ska du ange namnen på personerna i hushållet för att ni ska kunna se vem som betalt vad. Du kan också ange olika utgiftskategorier.

Budgetkalkylen

I budgetkalkylen fyller du i intäkter och kostnader. Kostnaderna delar du upp i olika fält, till exempel fasta kostnader (hus etc), rörliga kostnader, mat, bilen osv. Du kan också fylla i vem det är som har stått för intäkter respektive kostnader.

Vem betalade vad?

I ett hushåll utan gemensam ekonomi kan det vara smart att hålla reda på vem som betalt vad. I Excelarket med namnet "Vem betalade vad" fyller du i utgifterna och vem som betalt. Du kan också ange kategorier och datum.

Sammanställning

Målet med din hushållsbudget är såklart att få ordning på ekonomin, och då ger en överblickande sammanställning klara besked. I dokumentet sammanställs alla uppgifter från "Budgetkalkylen" och "Vem betalade vad". Vips, och du vet exakt hur mycket eller lite pengar du har att röra dig med.

Givetvis kan du framställa en egen hushållsbudget. Fördelen med en smart Excelmall är dock att du bara fyller i basuppgifter och att uträkningarna sedan görs automatiskt.

(ID 1445)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Intäktsbudget produkt delmarknad 2023
Intäktsbudget tvåårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Projektbudget 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Tidsplan budgetarbete 2023