Har du sett våra nya mallar för penningtvätt?

måndag 27 november 2023
Nyheter

Vet du om du lyder under penningtvättslagens regler? Om inte bör du ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Advokater, revisorer, revisionsbyråer, finansinstitut och rådgivare av olika slag är några exempel på företagare som omfattas av penningtvättslagstiftningen.

Penningtvättslagen ställer långtgående krav på dig som omfattas av lagen, bland annat när det gäller att upprätta en generell riskbedömning, kundkännedom och interna rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt. Påföljder för brott mot lagstiftningen kan vara betydande och kan i vissa fall leda till straffrättsliga påföljder.

Vi har tagit fram flera nya mallar som hjälper dig att upptäcka varningstecken på penningtvätt, bedöma riskerna med penningtvätt och upprätta interna rutiner och riktlinjer. Ta gärna del av våra mallar Allmän riskbedömning penningtvätt, Flödesschema för klientmedvetenhetskontroll, Varningssignaler penningtvätt och Policy samt rutiner och riktlinjer mot penningtvätt engelska.