Handpenningavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett handpenningavtal.

Löften om köp eller försäljning av fast egendom är inte bindande. Däremot kan parterna, genom ett handpenningavtal som ålägger köparen en skadeståndsskyldighet om köpet inte fullgörs, binda varandra innan köpeavtalet är undertecknat. Vid fastighetsköp erläggs därför ofta i förväg en handpenning om 10 % av fastighetens köpeskilling. Om köpet genomförs avräknas handpenningen från köpesumman.

Om köpet inte blir av och detta beror på köparen, riskerar han eller hon att förlora hela eller delar av handpenningen. Säljaren har nämligen rätt till ersättning för mäklararvode, räntekostnader, eventuell minskning av priset vid en senare försäljning m.m.

DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta detta handpenningavtal som kan kompletteras med ytterligare information och villkor.

Specifikation

  • Handpenningavtal 2024
  • 3326
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider