Handpenningavtal 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett handpenningavtal.

Löften om köp eller försäljning av fast egendom är inte bindande. Däremot kan parterna, genom ett handpenningavtal som ålägger köparen en skadeståndsskyldighet om köpet inte fullgörs, binda varandra innan köpeavtalet är undertecknat. Vid fastighetsköp erläggs därför ofta i förväg en handpenning om 10 % av fastighetens köpeskilling. Om köpet genomförs avräknas handpenningen från köpesumman.

Om köpet inte blir av och detta beror på köparen, riskerar han eller hon att förlora hela eller delar av handpenningen. Säljaren har nämligen rätt till ersättning för mäklararvode, räntekostnader, eventuell minskning av priset vid en senare försäljning m.m.

DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta detta handpenningavtal som kan kompletteras med ytterligare information och villkor.

(ID 3326)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn