Handlingsplan krisintervention 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som ansvarig för krisstödsorganisationen, att upprätta en handlingsplan för beslutad krisintervention, som ett led i krisstödsarbetet efter en incident i företaget.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av handlingsplanen med plats att beskriva incidenten som inträffat samt upp till 40 stödinsatser (krisinterventionstekniker) som beslutats, fördelade över fem blad. För varje insats anger du vald krisinterventionsteknik, namn och rollbeskrivning på de medlemmar i krisstödsorganisationen som aktiverats samt tid och plats för genomförande och datum för insatsen. Dessutom finns plats att för varje stödinsats till den aktuella incidenten notera behov av efterföljande riktat krisstöd.

Specifikation

  • Handlingsplan krisintervention 2024
  • 3210
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider