Handlingsplan krisintervention 2023

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som ansvarig för krisstödsorganisationen, att upprätta en handlingsplan för beslutad krisintervention, som ett led i krisstödsarbetet efter en incident i företaget.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av handlingsplanen med plats att beskriva incidenten som inträffat samt upp till 40 stödinsatser (krisinterventionstekniker) som beslutats, fördelade över fem blad. För varje insats anger du vald krisinterventionsteknik, namn och rollbeskrivning på de medlemmar i krisstödsorganisationen som aktiverats samt tid och plats för genomförande och datum för insatsen. Dessutom finns plats att för varje stödinsats till den aktuella incidenten notera behov av efterföljande riktat krisstöd.

(ID 3210)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn