Handlingsplan för hantering av stress 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stresshanteringsplan.

Som arbetsgivare har du ett långtgående arbetsmiljöansvar för dina anställda. Du måste regelbundet kartlägga, utvärdera, åtgärda och följa upp brister och risker i arbetsmiljön. Om en medarbetare lider av arbetsrelaterad stress behöver du tillsammans med medarbetaren försöka finna lämpliga åtgärder för hur situationen ska hanteras. Det kan du göra med hjälp av denna mall.

(ID 5246)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn